Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện về điểm đợt tháng 10/2017

Cập nhật danh sách đủ và không đủ điều kiện về điểm (Chốt 17h00 ngày 31/10/2017)

Danh sách sinh viên đạt

Danh sách sinh viên không đạt

Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên lạc với cô Trần Phương Thảo vào giờ hành chính theo số đt: 0208 3747939, hoặc gửi thư theo địa chỉ: quanlydiem@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn