Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 đối với sinh viên chính quy

Xem chi tiết thông báo tại đây>>

Mẫu 1>>

Xem kết quả>>

Mẫu 2>>

Xem kết quả>>

Một số lưu ý đối với sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2019:

1. Hạn đăng ký online từ 10/6/2019 đến 30/6/2019.
2. Đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp từ các đợt trước nhưng chưa được công nhận
tốt nghiệp, đợt xét này sinh viên phải đăng ký lại và nộp đầy đủ các thủ tục theo thông
báo.
3. Đối với sinh viên gặp khó khăn trong việc khảo sát, sinh viên liên hệ với Phòng Khảo thí
và đảm bảo chất lượng (số điện thoại: 02083547610,
hoặc email: khaothidbclgd@tnut.edu.vn )
Sinh viên chú ý: Kế hoạch khảo sát dự kiến bắt đầu từ ngày 05/7/2019
Sinh viên không thắc mắc với Phòng đào tạo về vấn đề này.
4. Việc ghi điểm tổng kết trong Mẫu 1 (đăng ký xét TN online), sinh viên có thể ghi kết quả
ước tính.
5. Đối với điều kiện về Chuẩn năng lực ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên hệ chính quy
(Theo quy định số 59 ngày 06/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật công
nghiệp) sinh viên cần đọc kỹ:
a. Đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013: Sinh viên được coi là đạt tiêu chuẩn
ngoại ngữ để tốt nghiệp từ năm 2019 nếu :
- Hoặc có chứng chỉ Toefl-ITP từ 420 trở lên hoặc chứng nhận chứng chỉ trình độ ngoại ngữ
tối thiểu A2 (chứng chỉ do Nhà trường tổ chức thi và cấp chứng nhận)
- Hoặc đã có ít nhất 2 lần dự thi lấy chứng chỉ Toefl-ITP 420 hoặc A2 do Nhà trường tổ
chức nhưng chưa đạt. Sinh viên phải nộp đủ các giấy tờ minh chứng 2 lần chưa đạt này về
Trung tâm hợp tác quốc tế theo đúng hạn trong thông báo (ngoại trừ chứng chỉ A2, sinh viên
chỉ cần điền vào Mẫu đăng ký online, không cần nộp chứng chỉ)
b. Đối với khóa tuyển sinh từ năm 2014 đến năm 2016: Sinh viên được coi là đạt tiêu
chuẩn ngoại ngữ để tốt nghiệp từ năm 2019 nếu :
- Hoặc phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hợp lệ tương đương Toefl-ITP từ 430 trở lên
hoặc chứng nhận chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu A2 (chứng chỉ do Nhà trường tổ
chức thi và cấp chứng nhận)
- Hoặc tính từ thời điểm hoàn thành chương trình đào tạo (là thời điểm học xong môn cuối
cùng để đảm bảo đủ số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy 2.0 trở lên) tối thiểu là 1
năm trở lên, sinh viên đã nỗ lực ôn thi nhưng chưa đạt chuẩn tiếng anh. Sinh viên phải nộp
đủ các giấy tờ minh chứng 2 lần chưa đạt này về Trung tâm hợp tác quốc tế theo đúng hạn
trong thông báo (đối với chứng chỉ A2, sinh viên chỉ cần điền vào Mẫu đăng ký online,
không cần nộp chứng chỉ)

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn