Thông báo về việc rút học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020

Vui lòng xem chi tiết tại đây>>

Các em sinh viên lưu ý: Phải xem kỹ hướng dẫn rút học phần; bảo mật tài khoản đăng ký học phần và chịu trách nhiệm về kết quả rút học phần của mình! Nếu có yêu cầu cần giải đáp, dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào địa chỉ dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết

Bắt đầu rút học phần không rút học phí, thời gian từ 08h00 ngày 25/11/2019 đến 08h00 ngày 02/12/2019

Hướng dẫn rút học phần

Tin mới hơn

Tin cũ hơn