TB đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Xem nội dung thông báo tại đây >>>>>

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Giai đoạn 2: dự kiến từ 16h00 ngày 31/8/2023 => đến hết ngày 04/9/2023

Giai đoạn 1: Đăng ký học lần đầu, học cải thiện, học lại và xác nhận ĐKMH, đăng ký nguyện vọng

+ K56 trở về trước sinh viên CTTT, LT, VB2, VLVH tại trường: từ 16h00 ngày 28/8/2023 => đến hết ngày 30/8/2023

+ K57, K58: ngày 29, 30/8/2023

K59 học theo kế hoạch do Nhà trường sắp xếp sẵn

Sơ đồ dự kiến K56     Sơ đồ dự kiến K57     Sơ đồ dự kiến K58

Sơ đồ dự kiến chương trình tiên tiến


Tin mới hơn

Tin cũ hơn