Hướng dẫn đăng ký môn học- xem thời khóa biểu-lịch thi

Phần 1. Hướng dẫn sử dụng tài khoản đăng ký học phần

Khi nhập học vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, sinh viên sẽ được Nhà trường cấp tài khoản trực tuyến (gọi là tài khoản đăng ký học phần - Tài khoản ĐKHP) của website http://dkmh.tnut.edu.vn để phục vụ sinh viên trong quá trình học tập tại trường.

      1. Chức năng của Tài khoản ĐKHP

      Tài khoản ĐKHP được sử dụng thường xuyên từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp đại học ra trường và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

      - Đầu mỗi học kỳ, sinh viên sử dụng tài khoản để đăng ký học phần trực tuyến;

      - Xem thời khóa biểu học tập, lịch thi kết thúc học kỳ, kết quả học tập, thông tin học phí, các thông tin về hoạt động tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường,…

      2. Sử dụng và bảo mật Tài khoản ĐKHP

      - Tên đăng nhập (tên tài khoản) là mã số sinh viên, mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh (dạng ddmmyy). Sinh viên phải đổi ngay mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân như địa chỉ email của Nhà trường cấp, số điện thoại,…để phục vụ cho việc liên lạc, trao đổi thông tin trong quá trình học tập.

      - Sinh viên phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản ĐKHP để bảo vệ kết quả đăng ký khối lượng học tập của mình và các thông tin có liên quan.

          - Nếu quên mật khẩu tài khoản ĐKHP, sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc sử dụng email của Nhà trường cấp, gửi các thông tin về sinh viên đến địa chỉ email dkmh@tnut.edu.vn để được cấp lại mật khẩu.

Phần 2. Hướng dẫn đăng ký môn học: Các bạn vui lòng bấm vào đây>>

Tin mới hơn

Tin cũ hơn