Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian hoạt động giảng dạy và học tập

22, Tháng 8, 2018

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập kỳ 1 năm học 2018-2019

16, Tháng 8, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ hè năm học 2017-2018 do nợ học phí

10, Tháng 8, 2018

Thông báo tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên hệ Đại hoc chính quy - Đợt 1

24, Tháng 7, 2018

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19,20 và lịch sử dụng phòng học tháng 8 năm 2018

17, Tháng 7, 2018

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19,20 và lịch sử dụng phòng học tháng 7 năm 2018

21, Tháng 6, 2018

Cv về việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp HK hè năm học 2017-2018

18, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc Đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm 2017-2018

1, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc học lại, thi lại GDQP và AN năm học 2017-2018

28, Tháng 5, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 do nợ học phí

21, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018

9, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2017-2018

3, Tháng 5, 2018

Kế hoạch học và sử dụng phòng học tháng 5 năm 2018 của các lớp Cao học K19, 20.

24, Tháng 4, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 do nợ học phí K53

23, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc học ghép Giáo dục Quốc phòng - An ninh

13, Tháng 4, 2018
Page 7/19 <12345678910...1819>