Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2018-2019

16, Tháng 1, 2019

Kế hoạch và danh sách thí sinh dự thi tiếng anh trình độ A2

15, Tháng 1, 2019

Thông báo rà soát tình hình nợ học phí năm học 2018-2019

3, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2018-2019

24, Tháng 12, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi do nợ học phí; điều chỉnh kế hoạch thi, học kỳ 1 năm học 2018-2019

11, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên hệ Đại học chính quy - đợt 2

11, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

15, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc Phân chuyên ngành khóa 53 khoa Điện tử và phân chuyên ngành bổ sung khóa 53 khoa Điện

8, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc Đôn đốc, rà soát sinh viên nộp học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

8, Tháng 11, 2018

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp đại học chính quy

12, Tháng 10, 2018

Kế hoạch học tập lớp Cao học K21 tháng 10 năm 2018, chuyên ngành Kỹ thuật điện (Ninh Bình)

27, Tháng 9, 2018

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19,20,21 và lịch sử dụng phòng học tháng 10,tháng 11 năm 2018

19, Tháng 9, 2018

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 1 năm học 2018-2019

12, Tháng 9, 2018

Thông báo về một số điều cần lưu ý trong học kỳ 1, năm học 2018-2019

31, Tháng 8, 2018

Kế hoạch học tập tháng 9 năm 2018 của các lớp cao học K19, K20, K21.

27, Tháng 8, 2018
Page 7/20 <12345678910...1920>