Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc Thực tập tốt nghiệp và ĐA tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2014-2015

21, Tháng 1, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2014-2015

9, Tháng 1, 2015

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho các lớp VLVH

9, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v nộp điểm của các lớp Vừa làm vừa học (VLVH)

9, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v thay đổi kế hoạch học tuần 16 một số lớp VLVH kỳ 1 năm 2014-2015

9, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch giảng dạy của tuần nghỉ Open's day

9, Tháng 1, 2015

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử

7, Tháng 1, 2015

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử

7, Tháng 1, 2015

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

7, Tháng 1, 2015

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7, Tháng 1, 2015

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Cơ kỹ thuật

7, Tháng 1, 2015

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Cơ kỹ thuật

7, Tháng 1, 2015

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí

7, Tháng 1, 2015

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ khí

7, Tháng 1, 2015

Thông báo kế hoạch học tập GDQP-AN khóa 23 - Công nghiệp 1

7, Tháng 1, 2015
Page 19/20 <12...1011121314151617181920>