Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ - Điện tử

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ - Điện tử

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể có những năng lực:

1. Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

- Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng.

- Khả năng mô hình hóa vấn đề.

- Khả năng phân tích và đánh giá.

- Khả năng đề xuất các giải pháp và khuyến nghị.

- Khả năng so sánh và ra quyết định.

2. Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

Có năng lực xây dựng các giả thuyết, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin; khả năng thiết kế, triển khai thực nghiệm và kiểm chứng.

3. Suy nghĩ tầm hệ thống

Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định những vấn đề phát sinh và các tương tác trong hệ thống; sắp xếp,  xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

4. Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

- Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

- Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai; ý thức cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

5. Làm việc nhóm

Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.

6. Giao tiếp

- Năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; khả năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử và năng lực thể hiện thiết kế kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện.

-  Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

7. Ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn.

8. Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại

- Hiểu vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy định của xã hội đối với kỹ thuật.

- Có kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa.

- Hiểu được ý nghĩa và có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.

9. Phát hiện và hình thành ý tưởng

- Phát hiện, phân tích nhu cầu thực tiễn ứng dụng.

- Phân tích và xác định các lĩnh vực kỹ thuật cần tích hợp trong  sản phẩm.

- Định hình thiết kế ở dạng các mô đun và chức năng của chúng.

- Định hình các khó khăn trong thiết kế, chế tạo, sản xuất sản phẩm.

10. Thiết kế

Có khả năng thiết kế tổng thể hệ thống cơ điện tử ở mức cấu trúc và thiết kế chi tiết các mô đun cấu thành hệ thống.  Thể hiện thông qua các năng lực như: mô hình hóa và tính toán số; mô phỏng đối với các hệ thống cơ điện tử;  phân tích và giải thích các vấn đề một cách khoa học …

11. Triển khai

-  Có khả năng tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thiết kế tới các nhóm  chuyên ngành; Có khả năng kiểm soát việc triển khai dự án sản xuất đảm bảo các yếu tố thời gian, tài chính, kỹ thuật… đến từng bước đúng kế hoạch.

- Có khả năng tham gia trực tiếp vào tiến trình thiết kế và triển khai.

12. Vận hành

Có khả năng thiết kế quy trình vận hành hệ thống ; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn