Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kỹ thuật vật liệu

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kỹ thuật vật liệu

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể có những năng lực:

1. Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

- Khả năng phân tích và đánh giá vật liệu kỹ thuật.

- Khả năng mô hình hóa và tính toán.

- Khả năng phát hiện và định hình công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu.

- Khả năng đề xuất các giải pháp và khuyến nghị.

2. Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

Có năng lực thiết kế, xây dựng và triển khai thí nghiệm, thực nghiệm; phân tích, xử lý kết quả của quá trình để xác định các đặc tính, cấu trúc của vật liệu và tìm kiếm giải pháp kỹ thuật.

3. Suy nghĩ tầm hệ thống

Khả năng xem xét ứng dụng vật liệu kỹ thuật, xác định những vấn đề phát sinh và các tương tác trong chế tạo và sử dụng vật liệu; sắp xếp, xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

4. Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

- Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

- Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai, ý thức cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

5. Làm việc nhóm

Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.

6. Giao tiếp

- Năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; khả năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử và năng lực thể hiện các vấn đề thuộc lĩnh vực vật liệu, các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện.

- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

7. Ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn.

8. Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại

- Hiểu vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật;

- Có kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa;

- Hiểu được ý nghĩa và có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.

 9. Phát hiện và hình thành ý tưởng

- Phát hiện, phân tích nhu cầu thực tiễn.

- Phân tích yêu cầu, tính năng kỹ thuật của ứng dụng.

- Phác thảo các ý tưởng.

- Định hình các khó khăn trong tính toán thiết kế, chế tạo và ứng dụng.

 10. Thiết kế

Có khả năng thiết kế các quy trình công nghệ chế tạo vật liệu để đáp ứng các yêu cầu thực tế. Thể hiện thông qua các năng lực như: mô hình hóa, tính toán, mô phỏng, lập qui trình công nghệ và tiến hành thử nghiệm; phân tích và giải thích các vấn đề một cách khoa học …

11.  Triển khai

Có khả năng lập kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ tư vấn, thiết kế qui trình công nghệ chế tạo vật liệu; tổ chức và thực hiện các công việc: chế tạo thử, kiểm tra đánh giá và triển khai công nghệ.

12. Vận hành

Có khả năng hướng dẫn và thực hiện quy trình vận hành hệ thống sản xuất; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn