Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Quyết định về việc xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm 2014-2015

5, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học (VLVH)

5, Tháng 11, 2015

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 - tháng 11 năm 2015

5, Tháng 11, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (Khóa K51)

25, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K50

17, Tháng 9, 2015

Thông báo mức học phí và kinh phí đào tạo môn GDQP, AN năm học 2015-2016

11, Tháng 9, 2015

Thông báo v/v điều chỉnh và đăng ký bổ sung học phần thực hành học kỳ 1 năm 2015 - 2016

7, Tháng 9, 2015

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 - tháng 9 năm 2015

3, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc hoãn môn học chương trình đào tạo hệ VLVH

3, Tháng 9, 2015

Thông báo tổ chức thi lại cho các lớp VLVH học tại các Cơ sở liên kết đào tạo

27, Tháng 8, 2015

Thông báo dự kiến danh sách sinh viên hệ VLVH thi lại năm 2015

27, Tháng 8, 2015

Quyết định phân chuyên ngành sinh viên K49, K50

20, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc xét kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

20, Tháng 8, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

13, Tháng 8, 2015

Kế hoạch đào tạo hình thức VLVH năm học 2015 - 2016

12, Tháng 8, 2015
Page 13/17 <12...7891011121314151617>