Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc tập hợp điểm các học phần thí nghiệm hệ VLVH

8, Tháng 3, 2016

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 tháng 3 năm 2016

26, Tháng 2, 2016

Thông báo v/v đăng ký thí nghiệm, thực hành bổ sung kỳ 2 năm 2015-2016

26, Tháng 2, 2016

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc học thử thách 1 học kỳ đối với sinh viên thuộc diện BTH học kỳ 1 năm học 2015-2016

19, Tháng 2, 2016

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2015-2016

22, Tháng 1, 2016

Công văn v/v TTTN và làm ĐA/Khóa luận TN học kỳ 2 năm 2015-2016

22, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc tư vấn đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm 2015-2016

8, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học (VLVH)

6, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học kỳ 2 năm học 2015-2016 (lần 2)

25, Tháng 12, 2015

Thời khóa biểu hệ Vừa làm vừa học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

25, Tháng 12, 2015

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 - tháng 1 năm 2016

21, Tháng 12, 2015

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 - tháng 12 năm 2015

16, Tháng 12, 2015

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

9, Tháng 12, 2015

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016

13, Tháng 11, 2015
Page 12/17 <12...7891011121314151617>