Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học tháng 8 năm 2016 lớp Cao học K17, K18

26, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc khảo sát năng lực tiếng Anh trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2016

25, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc học lại của sinh viên hệ VLVH

13, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ hè năm 2016

12, Tháng 7, 2016

Thông báo kế hoạch thi các lớp cao học K17, K18

2, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K51

25, Tháng 5, 2016

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 tháng 6 năm 2016

23, Tháng 5, 2016

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 tháng 5 năm 2016

28, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN đợt 1 cho sinh viên khóa K51

26, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v tổ chức học lại, thi lại môn học GDQP&AN tháng 6 năm 2016

25, Tháng 4, 2016

Thông báo đối với sinh viên thuộc diện quá thời hạn học tập tại trường

22, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

20, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN cho sinh viên khóa K51

5, Tháng 4, 2016

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 tháng 4 năm 2016

18, Tháng 3, 2016

Thông báo kết quả xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

8, Tháng 3, 2016
Page 11/17 <12...7891011121314151617>