Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Triết học khóa K17, K18

4, Tháng 8, 2015

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 - tháng 8 năm 2015

27, Tháng 7, 2015

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

23, Tháng 7, 2015

Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập GDQP-AN

4, Tháng 6, 2015

Thông báo về việc tổ chức học lại môn GDQP - AN cho sinh viên

21, Tháng 5, 2015

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015

11, Tháng 5, 2015

Kế hoạch học tập lớp cao học K16h tháng 5 năm 2015 - Chuyên ngành kỹ thuật điện

7, Tháng 5, 2015

Thông báo nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học

4, Tháng 5, 2015

Thông báo v/v cấm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 đối với sinh viên nợ học phí

27, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc học lại môn học GDQP, AN

24, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc mở lớp theo nhu cầu

24, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc mở lớp theo nhu cầu

24, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng học kỳ hè năm học 2014-2015

20, Tháng 4, 2015

Thông báo v/v nộp đơn học hệ CĐ, VLVH đối với sinh viên thuộc diện thôi buộc học

15, Tháng 4, 2015

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm 2014-2015 các lớp đại học chính quy

15, Tháng 4, 2015
Page 14/17 <12...7891011121314151617>