Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Quyết định Công nhận tốt nghiệp hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2015

21, Tháng 10, 2015

Quyết định Công nhận tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2015

21, Tháng 10, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015

12, Tháng 10, 2015

Danh sách sinh viên các khóa cũ đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015

24, Tháng 9, 2015

Thông báo danh sách sinh viên VLVH dự kiến tốt nghiệp đợt 1 (bổ sung)

22, Tháng 9, 2015

Quyết định công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực Tiếng Anh (B1, B2)

16, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Mai Hương

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 (hệ chính VLVH)

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 (hệ chính quy)

7, Tháng 9, 2015

THÔNG TIN VỀ ĐIỂM HỌC TẬP

31, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đại học của NCS Vũ Ngọc Kiên

17, Tháng 8, 2015

Thông báo thời hạn nộp luận văn thạc sĩ đối với học viên cao học K14

13, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học VLVH đợt 1 năm 2015

21, Tháng 7, 2015

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2015 (lần 2)

21, Tháng 7, 2015

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đại học

14, Tháng 7, 2015
Page 9/11 <1234567891011>