Đại học chính quy

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên chính quy

8, Tháng 1, 2018

Thông báo vv phát bằng sao hệ Đại học chính quy

20, Tháng 12, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2017

27, Tháng 11, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (Bổ sung)

20, Tháng 11, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện về điểm đợt tháng 10/2017

25, Tháng 10, 2017

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017

13, Tháng 10, 2017

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung) năm 2017 đối với sinh viên chính quy

18, Tháng 9, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2017

18, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

18, Tháng 8, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt tháng 7 năm 2017

1, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

26, Tháng 7, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt tháng 7 năm 2017

19, Tháng 7, 2017

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

14, Tháng 7, 2017

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 đối với sinh viên chính quy

13, Tháng 6, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

27, Tháng 4, 2017
Page 4/7 <1234567>