Đại học chính quy

Danh sách sinh viên chính quy đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (tính đến ngày 01/02/2018)

1, Tháng 2, 2018

Danh sách sinh viên chính quy đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (đợt xét tốt nghiệp tháng 01 năm 2018)

29, Tháng 1, 2018

Danh sách sinh viên hệ Chính quy nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2018

24, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc gặp mặt sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên chính quy

8, Tháng 1, 2018

Thông báo vv phát bằng sao hệ Đại học chính quy

20, Tháng 12, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2017

27, Tháng 11, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (Bổ sung)

20, Tháng 11, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện về điểm đợt tháng 10/2017

25, Tháng 10, 2017

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017

13, Tháng 10, 2017

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung) năm 2017 đối với sinh viên chính quy

18, Tháng 9, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2017

18, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

18, Tháng 8, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt tháng 7 năm 2017

1, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

26, Tháng 7, 2017
Page 4/7 <1234567>