Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học công nghiệp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học công nghiệp

1. Kiến thức:

- Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có các kiến thức vật lý, toán học và có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức tốt về ngoại ngữ.

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực hệ thống nhúng: sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về điện tử, mạch điện, vi xử lý vi điều khiển, hệ thống nhúng và đồ án hệ thống nhúng.

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mạng máy tính: sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về mạng máy tính, các thiết bị mạng, quản trị hệ thống và thực hiện một đồ án mạng máy tính.

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ phần mềm: sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về việc phát triển phần mềm như: lập trình hướng đối tượng với JAVA, C#, lập trình web, lập trình trên môi trường Android, cơ sở dữ liệu, đồ án Công nghệ phần mềm,... 

2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

- Có kỹ năng lập luận tư duy

- Có kỹ năng nghiên cứu và khám phá

- Có kỹ năng tư duy hệ thống

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

- Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp

3. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tin học Công nghiệp, Công nghệ phần mềm, mạng máy tính,…

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Máy tính có thể làm việc tại các địa điểm sau:

- Các công ty thiết kế và sản xuất phần mềm: các phần mềm chuyên dụng, các phần mềm trên các ứng dụng di động, website,…

- Các công ty thiết kế và xây dựng phần mềm nhúng cho các thiết bị thông minh.

- Các công ty thiết kế, triển khai, lắp đặt các hệ thống mạng máy tính

- Cán bộ, chuyên viên phòng kỹ thuật của các Công ty thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp,

- Các công ty thiết kế và lập trình điều khiển và tự động hóa các hệ thống sản xuất linh hoạt trong các ngành công nghiệp như: luyện kim; sản xuất vật liệu xây dựng,… 

- Làm việc trong tất cả các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có ứng dụng về Công nghệ thông tin và mạng máy tính của các Bộ ban ngành và các tỉnh,…

- Làm giảng viên tại các trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

- Nghiên cứu tại các viên nghiên cứu về Công nghệ thông tin, tự động hóa,…

- Làm việc tại các công ty phát triển các phần mềm thông minh như nhận dạng âm thanh, tiếng nói, nhận dạng ảnh,…

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Tiếp tục học sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, hệ thống nhúng, khoa học máy tính, kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính, công nghệ phần mềm, điện tử viễn thông,…

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn