Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

1. Chương trình đào tạo Điện tử viễn thông

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức vật lý, toán học và có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức về ngoại ngữ, thành thạo các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, đồng thời sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành.

- Có các kiến thức về tin học, sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình kỹ thuật.

- Sử dụng tốt các phần mềm mô phỏng và phân tích hệ thống

- Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ điện tử truyền thông.

- Nắm vững các đặc tính và giải thích được nguyên lý hoạt động của các thành phần, các khối chức năng trong hệ thống viễn thông;

- Phân tích được các khối chức năng cũng như các hệ thống truyền thông đơn giản.

- Thiết kế  và mô phỏng , phân tích đánh giá các bài toán truyền thông trên qua mô phỏng và thực nghiệm;

- Thiết kế được các hệ thống truyền thông đơn giản;

- Kiểm tra được các sự cố trên hệ thống viễn thông và đưa ra các giải pháp khắc phục;

- Có kiến thức quy trình công nghệ lắp đặt hệ thống truyền thông trong thực tế;

- Có kiến thức và khả năng áp dụng các phương pháp phân tích hệ thống, chẩn đoán và phân tích các sự cố; thiết kế thay thế, sửa chữa, cải tiến chế độ làm việc của các khối chức năng trong hệ thống viễn thông.

- Có kiến thức về cấu tạo và giải thích được hoạt động của các thiết bị trong hệ thống truyền thông..

- Kiến thức nền tảng về ngành Điện tử

- Kiến thức nền tảng về truyền thông

- Kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Điện tử-viễn thông

2. Kỹ năng:

a. Kỹ năng thiết kế:

Trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế các hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển bằng mạch điện tử. Thiết kế các hệ thống truyền thông phục vụ cho nền kinh tế quốc dân và cộng đồng.

            b. Kỹ năng tổ chức thực hiện:

Trang bị cho sinh viên kỹ năng tự tổ chức thực hiện các dự án truyền thông  từ khâu chuẩn bị cho đến  tổ chức triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

            c. Kỹ năng quản lý, điều hành:

Trang bị cho sinh viên kỹ năng quản lý, điều hành các hệ thống viễn thông thực tế . Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án viễn thông.

            d. Kỹ năng vận hành:

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng về lắp đặt, vận hành thiết bị, bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị truyền thông thực tế.

            e. Phân tích và xử lý thông tin:

Trang bị cho sinh viên kỹ năng thu thập xử lý thông tin, phân tích các yêu cầu, giới hạn mục tiêu thiết kế qua các điều kiện ràng buộc.

            f. Giải quyết vấn đề:

Trang bị cho sinh viên kỹ năng tìm lời giải qua các bước phân tích và các công cụ hỗ trợ, các phần mềm mô phỏng và thiết kế. Các đồ án môn học, bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên rèn luyện phương pháp tư duy, quy trình thực hiện cần thiết khi tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.

            g. Giao tiếp:

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế…thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (tiểu luận, bài tập lớn…).

            h. Làm việc theo nhóm:

Trang bị cho sinh viên tinh thần đoàn kết hợp tác trong học tập và trong các hoạt động; phương pháp làm việc ở những vai trò khác nhau trong một tập thể, phương pháp tổ chức, quản lý để đạt được hiệu quả từ nhóm sinh viên với những trình độ chuyên môn, hoàn cảnh, sở thích, môi trường sống…khác nhau.

            i. Ngoại ngữ:

Trang bị cho sinh viên có kiến thức ngoại ngữ nhất định trong việc đọc các tài liệu chuyên môn và giao tiếp (tương đương TOEFL – 400 điểm).

3. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Điện - Điện Tử- Truyền thông, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể:

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử, các công ty khai thác dịch vụ viễn thông như các đài thu phát thanh, thu phát hình, các công ty viễn thông, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong và ngoài nước.

- Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển các hệ thống sản xuất các thiết bị truyền thông, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị.

- Tham gia công tác quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị khai thác dịch vụ viễn thông.

- Có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, trường trung cấp, các trung tâm dạy nghề …

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực truyền thông.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong chương trình đào tạo của ngành:

- Sinh viên có đủ kiến thức để tiếp tục học tập ở những bậc cao hơn như Thạc sỹ, tiến sỹ.

- Có khả năng tự nghiên cứu các vấn đề cũng như các vấn đề chuyển giao công nghệ.

2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật điện tử

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có kiến thức vật lý, toán học và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức về ngoại ngữ, thành thạo các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, đồng thời sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành.

- Có kiến thức về tin học văn phòng; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành điện tử như Orcad, Eagle, Protues, Protel, Multisim, Matlab, …

- Nắm vững các đặc tính và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử;

- Phân tích và thiết kế được các mạch điện tử từ đơn giản đến phức tạp.

- Thiết kế, vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính, thi công các mạch điện tử;

- Kiểm tra được các sự cố do linh kiện điện tử gây ra trong các mạch điện;

- Có kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động của các mạch điện tử tương tự và số, mạch điện tử công suất.

- Có kiến thức và khả năng áp dụng các phương pháp phân tích qui trình công nghệ và hoạt động của các thiết bị điều khiển bằng điện tử, chẩn đoán và phân tích các sự cố; thiết kế thay thế, sửa chữa, cải tiến chế độ làm việc của các thiết bị điện tử.

- Có kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động các thiết bị điện, điện tử dùng trong y học.

- Có kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích, kỹ thuật thiết kế chế tạo bo mạch.

- Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại.

2. Kỹ năng:

a.  Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

b.  Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:

- Sử dụng thành thạo các phần mềm điện tử chuyên ngành để tính toán, thiết kế và gia công các mạch điện tử..

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng; internet và email.

c.   Kỹ năng giao tiếp

- Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina).

- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

d. Làm việc theo nhóm

Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc toàn cầu.

e. Ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn. Trình độ 450 TOEFL hoặc tương đương.

3.Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Điện - Điện Tử, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể:

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử;

- Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển các hệ thống sản xuất các mạch điện tử; mạch điều khiển, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị.Tham gia công tác quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa điện - điện tử.

- Làm việc trong các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực điện-điện tử như các đài thu phát thanh, thu phát hình, các bệnh viện và các cơ sở y tế …

- Giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng. trường trung cấp, các trung tâm dạy nghề …

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện tử, công nghệ vật liệu điện tử ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn