Đại học chính quy

Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học đợt bổ sung năm 2020

29, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè, năm học 2019-2020

25, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc rút học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

16, Tháng 6, 2020

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2019-2020

14, Tháng 5, 2020

Thông báo vv tổ chức học tập GDQP & AN năm học 2019-2020

12, Tháng 5, 2020

Thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2019-2020 đối với sinh viên K55

12, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 đợt 1 năm 2020

5, Tháng 5, 2020

Công văn về việc Triển khai đào tạo từ xa

13, Tháng 3, 2020

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập kỳ II năm học 2019-2020

20, Tháng 12, 2019

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 1 năm học 2019-2020

11, Tháng 12, 2019

Văn bản pháp quy

9, Tháng 12, 2019

Chương trình Đào tạo

26, Tháng 11, 2019

Thông báo về việc rút học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020

19, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp đại học chính quy

11, Tháng 11, 2019

Thông báo về việc phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh năm 2019, khóa K27 CN1

11, Tháng 9, 2019
Page 4/15 <12345678910...1415>