Đại học chính quy

Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng anh trình độ A2, B1 tháng 10 năm 2020

23, Tháng 9, 2020

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 1 năm học 2020-2021

28, Tháng 8, 2020

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021

24, Tháng 8, 2020

Thông báo về việc tổ chức học ghép GDQP & AN năm học 2019-2020

20, Tháng 8, 2020

Thông báo về việc tổ chức học ghép GDQP & AN năm học 2019-2020

7, Tháng 8, 2020

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ II năm học 2019-2020

2, Tháng 7, 2020

Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học đợt bổ sung năm 2020

29, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè, năm học 2019-2020

25, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc rút học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

16, Tháng 6, 2020

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2019-2020

14, Tháng 5, 2020

Thông báo vv tổ chức học tập GDQP & AN năm học 2019-2020

12, Tháng 5, 2020

Thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2019-2020 đối với sinh viên K55

12, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 đợt 1 năm 2020

5, Tháng 5, 2020

Công văn về việc Triển khai đào tạo từ xa

13, Tháng 3, 2020

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập kỳ II năm học 2019-2020

20, Tháng 12, 2019
Page 4/15 <12345678910...1415>