Đại học chính quy

Quyết định về việc xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 các lớp Đại học chính quy.

4, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc điều chỉnh tuần nghỉ giữa học kỳ 1 năm học 2016-2017

3, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc học thử thách một học kỳ đối với sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học do 3 lần cảnh cáo liên tiếp trong học kỳ 2 năm học 2015-2016

28, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K50, K51

22, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K50

22, Tháng 9, 2016

Công văn về việc xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

22, Tháng 9, 2016

Công văn về việc thực tập TN và làm đồ án/ khóa luận TN học kỳ 1 năm học 2016-2017

22, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017

12, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc hoàn trả học phí các học phần không tích lũy trong chương trình đào tạo

5, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ hè năm 2016

12, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K51

25, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN đợt 1 cho sinh viên khóa K51

26, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v tổ chức học lại, thi lại môn học GDQP&AN tháng 6 năm 2016

25, Tháng 4, 2016

Thông báo đối với sinh viên thuộc diện quá thời hạn học tập tại trường

22, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

20, Tháng 4, 2016
Page 10/14 <12...4567891011121314>