Đại học chính quy

Thông báo V/v rút các học phần đăng ký học kỳ 2 năm học 2016-2017 không đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần

2, Tháng 3, 2017

Công văn v/v Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

23, Tháng 2, 2017

Thông báo v/v tổ chức học ghép GDQP-AN năm học 2016-2017

9, Tháng 1, 2017

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

3, Tháng 1, 2017

Thông báo về việc nợ học phí và thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016-2017

29, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

5, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc thay đổi lịch học chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

18, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc thay đổi lịch học chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

18, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc thay đổi lịch học chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

18, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc thay đổi lịch học chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

18, Tháng 11, 2016

Danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2016 còn nợ học phí

27, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc tổ chức thi lại học kỳ hè năm 2015-2016

18, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc nghỉ học Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

13, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K51

11, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc ban hành quy định học phí các hệ đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

5, Tháng 10, 2016
Page 10/15 <12...56789101112131415>