Đại học chính quy

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 25/01/2019

26, Tháng 1, 2019

Danh sách sinh viên chính quy đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt xét tốt nghiệp tháng 01 năm 2019 (DS cập nhật mới nhất lúc 13h ngày 24/01/2019)

24, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ A2, đợt 2 năm 2019

22, Tháng 1, 2019

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2018-2019

16, Tháng 1, 2019

Kế hoạch và danh sách thí sinh dự thi tiếng anh trình độ A2

15, Tháng 1, 2019

Thông báo rà soát tình hình nợ học phí năm học 2018-2019

3, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2018-2019

24, Tháng 12, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi do nợ học phí; điều chỉnh kế hoạch thi, học kỳ 1 năm học 2018-2019

11, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên hệ Đại học chính quy - đợt 2

11, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

15, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc Phân chuyên ngành khóa 53 khoa Điện tử và phân chuyên ngành bổ sung khóa 53 khoa Điện

8, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc Đôn đốc, rà soát sinh viên nộp học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

8, Tháng 11, 2018

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp đại học chính quy

12, Tháng 10, 2018

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 1 năm học 2018-2019

12, Tháng 9, 2018

Thông báo về một số điều cần lưu ý trong học kỳ 1, năm học 2018-2019

31, Tháng 8, 2018
Page 6/15 <12345678910...1415>