Đại học chính quy

Thông báo về việc thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018

9, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2017-2018

3, Tháng 5, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 do nợ học phí K53

23, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc học ghép Giáo dục Quốc phòng - An ninh

13, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

11, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập và giảng dạy "Ngày hội mở trường" - University's Openday 2018

4, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K51 và K52

2, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc Miễn học và thưởng điểm các học phần Tiếng anh

13, Tháng 3, 2018

Quyết định về mức học phí theo tín chỉ học phí của K53 năm học 2017-2018

9, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc cập nhật và quản lý thông tin nhật ký giảng đường

8, Tháng 3, 2018

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp đại học chính quy

2, Tháng 3, 2018

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2017-2018

25, Tháng 1, 2018

Thông báo V/v Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

8, Tháng 1, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ I năm học 2017-2018 do nợ học phí

20, Tháng 12, 2017

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp đại học chính quy

5, Tháng 12, 2017
Page 8/15 <12...56789101112131415>