Đại học chính quy

Thông báo v/v tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo cho K53 học kỳ 1 năm học 2017-2018

23, Tháng 8, 2017

Thông báo v/v Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

19, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v phân chuyên ngành khóa K52

17, Tháng 8, 2017

Công văn V/v thực tập TN và làm đồ án / khóa luận TN học kỳ hè năm học 2016-2017

12, Tháng 7, 2017

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 do nợ học phí

2, Tháng 6, 2017

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2016-2017

31, Tháng 5, 2017

Thông báo V/v rút học phần không rút học phí kỳ 2 năm học 2016-2017

16, Tháng 5, 2017

Thông báo về Kế hoạch học kỳ hè năm học 2016-2017

4, Tháng 5, 2017

Thông báo v/v thay phòng học ngày 24, 25/4/2017

21, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v điều chỉnh lịch học để phục vụ nghỉ lễ 30/4

11, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K52

5, Tháng 4, 2017

Thông báo v/v điều chỉnh tuần nghỉ giữa học kỳ 2 năm học 2016-2016

30, Tháng 3, 2017

Quyết định V/v xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH chính quy

28, Tháng 3, 2017

Thông báo Vv thi ghép lần 2 đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

7, Tháng 3, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập GDQP-AN đợt 1 cho sinh viên khóa K52

3, Tháng 3, 2017
Page 9/15 <12...56789101112131415>