Đại học chính quy

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 1 năm học 2019-2020

11, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

15, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc phân chuyên ngành năm 2019

9, Tháng 8, 2019

Cv về việc Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ hè năm học 2018-2019

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận năng lực Tiếng anh trình độ A2, đợt 1 năm 2019

21, Tháng 5, 2019

Thông báo về điều kiện dự thi; điều chỉnh kế hoạch thi, học kỳ 2 năm học 2018-2019

21, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc cử sinh viên học ghép Giáo dục Quốc phòng và An ninh

21, Tháng 5, 2019

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng anh trình độ A2

7, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc rút học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

6, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc thi lại, học lại, học ghép Giáo dục Quốc phòng An ninh học kỳ 3 năm học 2018-2019

25, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè, năm học 2018-2019

19, Tháng 4, 2019

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp đại học chính quy

4, Tháng 4, 2019

Thông báo vv tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu đợt 1 năm 2019

18, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019

14, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức học ghép Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2018-2019

27, Tháng 2, 2019
Page 5/15 <12345678910...1415>