Đại học chính quy

Thông báo v/v cấm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 đối với sinh viên nợ học phí

27, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc học lại môn học GDQP, AN

24, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc mở lớp theo nhu cầu

24, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng học kỳ hè năm học 2014-2015

20, Tháng 4, 2015

Thông báo v/v nộp đơn học hệ CĐ, VLVH đối với sinh viên thuộc diện thôi buộc học

15, Tháng 4, 2015

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm 2014-2015 các lớp đại học chính quy

15, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

7, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc mở lớp học phần bổ sung theo nhu cầu của sinh viên cuối khóa

27, Tháng 3, 2015

Thông báo về việc đi lấy chứng chỉ môn học GDQP, AN của sinh viên các khóa

25, Tháng 3, 2015

Thông báo về việc xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015

30, Tháng 1, 2015

Thông báo kế hoạch học tập GDQP-AN cho sinh viên liên thông chính quy 12

27, Tháng 1, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp khóa K50 học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

26, Tháng 1, 2015

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN cho các lớp liên thông chính quy

22, Tháng 1, 2015

Thông báo về việc Thực tập tốt nghiệp và ĐA tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2014-2015

21, Tháng 1, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2014-2015

9, Tháng 1, 2015
Page 14/15 <12...56789101112131415>