Đại học chính quy

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

7, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc mở lớp học phần bổ sung theo nhu cầu của sinh viên cuối khóa

27, Tháng 3, 2015

Thông báo về việc đi lấy chứng chỉ môn học GDQP, AN của sinh viên các khóa

25, Tháng 3, 2015

Thông báo về việc xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015

30, Tháng 1, 2015

Thông báo kế hoạch học tập GDQP-AN cho sinh viên liên thông chính quy 12

27, Tháng 1, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp khóa K50 học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

26, Tháng 1, 2015

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN cho các lớp liên thông chính quy

22, Tháng 1, 2015

Thông báo về việc Thực tập tốt nghiệp và ĐA tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2014-2015

21, Tháng 1, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2014-2015

9, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch giảng dạy của tuần nghỉ Open's day

9, Tháng 1, 2015

Thông báo kế hoạch học tập GDQP-AN khóa 23 - Công nghiệp 1

7, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015

7, Tháng 1, 2015

Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

20, Tháng 11, 2014

Kế hoạch tổng thể năm học 2014-2015

20, Tháng 11, 2014

Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí

19, Tháng 11, 2014
Page 14/15 <12...56789101112131415>