Đại học chính quy

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên hệ Đại học chính quy - đợt 2

11, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

15, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc Phân chuyên ngành khóa 53 khoa Điện tử và phân chuyên ngành bổ sung khóa 53 khoa Điện

8, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc Đôn đốc, rà soát sinh viên nộp học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

8, Tháng 11, 2018

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp đại học chính quy

12, Tháng 10, 2018

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 1 năm học 2018-2019

12, Tháng 9, 2018

Thông báo về một số điều cần lưu ý trong học kỳ 1, năm học 2018-2019

31, Tháng 8, 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian hoạt động giảng dạy và học tập

22, Tháng 8, 2018

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập kỳ 1 năm học 2018-2019

16, Tháng 8, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ hè năm học 2017-2018 do nợ học phí

10, Tháng 8, 2018

Thông báo tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên hệ Đại hoc chính quy - Đợt 1

24, Tháng 7, 2018

Cv về việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp HK hè năm học 2017-2018

18, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc Đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm 2017-2018

1, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc học lại, thi lại GDQP và AN năm học 2017-2018

28, Tháng 5, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 do nợ học phí

21, Tháng 5, 2018
Page 7/15 <12345678910...1415>